Diagnostyka

W stomatologii możemy rozróżnić poszczególne etapy diagnozowania pacjenta.

Pierwszym jest wywiad połączony z badaniem lekarskim wewnątrzustnym przeprowadzanym za pomocą lusterka i zgłębnika, drugi obejmuje badanie radiologiczne (RTG pantomograficzne). Nie należy obawiać się diagnostyki radiologicznej. Poziom promieniowania stosowany przez specjalistyczne urządzenia do efektywnej ekspozycji jest niski.

Diagnostyka w stomatologii jest działem o którym nie zależy zapomnieć.

Każdy pacjent przed leczeniem w CRKMedica ma wykonywane zdjęcie poglądowe jamy ustnej w celu dokładniejszej diagnostyki. To waśnie tego typu diagnostyka pozwoli określić, czy pacjent powinien mieć  usuniętego zęba, wyleczyć go endodontycznie czy też zachowawczo.
Ocena stanu jamy ustnej jest niezwykle ważnym w diagnostyce.  Sprawne oko stomatologa ocenia zmiany próchnicowe ich stadium oraz położenie powierzchniowe. Niezwykle trudno rozpoznać zmiany próchnicowe w ich początkowym stadium oraz te, które umiejscowione są na powierzchniach stycznych zębów i w głębokich bruzdach zębów tylnych.

Istotne jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem pod kątem przebytych chorób, urazów ewentualnych dolegliwości.

Diagnostyka 1 Diagnostyka 2 Diagnostyka 4
CRK Medica